service av vattenfilter

Service av vattenfilter kan förebygga fel och sänka dina kostnader

Service av vattenfilter kan förebygga fel och sänka dina kostnader

Är du husägare med egen brunn? Då är du själv ansvarig för att dricksvattnet i brunnen uppfyller Livsmedelsverkets krav. För att vara säker på att vattnet lever upp till kraven är det viktigt att du gör regelbundna kontroller av dricksvattnet. Vattnets kvalitet kan bland annat påverkas av bakterier som uppkommer genom att oönskade ämnen från omkringliggande mark tränger in i brunnen.

 

Därför bör du installera vattenfilter

Vill du säkerställa kvaliteten på ditt dricksvatten och samtidigt höja värdet på din bostad? Då bör du installera ett vattenfilter. Ska du någon gång ska sälja din bostad är det nämligen bra att kunna visa att du har gjort en provtagning och åtgärdat eventuella problem som upptäckts. 

Ett vattenfilter fungerar inte utan förbrukningsmaterial. Därför är det viktigt att du tar dig tid att kontrollera och fylla på vattenfiltret med jämna mellanrum. Eftersom vattenfiltret hjälper till att förse dig och din familj med rent vatten hela året runt, är det också viktigt att serva filtret regelbundet så att det fungerar optimalt. Hur ofta utrustningen behöver servas beror på vilken modell av filter det är. En del modeller behöver service en gång om året, andra modeller vartannat år. 

 

 

Förebyggande service kan sänka kostnaderna och förebygga fel

Vill du slippa stora bekymmer med ditt vatten? Då är det en bra idé att göra en förebyggande service. Vid en förebyggande service av vattenfilter kontrollerar en servicetekniker samtliga funktioner och säkerställer att vattenreningen fungerar som den ska. Serviceteknikern byter även ut komponenter vid behov.

Med hjälp av regelbunden service av filteranläggningen, genomgång av kringutrustning och  kontroll av råvatten kan du upprätthålla god vattenkvalitet och förlänga livslängden på din anläggning. Vill du sänka kostnaderna och förebygga fel? Då kan du upprätta ett serviceavtal för ditt vattenfilter. Ett tips är att anlita en lokal firma – då är hjälpen aldrig långt borta.