positioneringskuddar

Bättre vila med positioneringskuddar

Bättre vila med positioneringskuddar

advertorial

För den som har problem med att röra sig är det bra att skaffa sig positioneringskuddar, som ger stöd och stadga när man ligger eller sitter. Det är bekvämt att kunna skifta position genom att flytta kuddarna med jämna mellanrum. För den som hjälper en rörelsehindrad person med detta finns det kurser där man får lära sig hur man hanterar positioneringskuddar. 

Man får bättre vila med positioneringskuddar, och man riskerar inte att en arm eller ett ben kommer i kläm. Det går att ändra läge ibland, och man undviker en alltför statisk placering i stolar och sängar. Det finns företag som levererar hjälpmedel som positioneringskuddar, och där kan man också få mycket information och tips. 

En större social samhörighet

Det är också en trygghet i att man har en position där man inte kan ramla åt sidan. Den sociala biten är viktig, och bara förmågan att sitta upp i en stol kan underlätta deltagande i olika aktiviteter. Att följa med och lyssna på musik eller delta i en diskussion är också betydelsefullt.

Det låter kanske lite märkligt att kalla det ett mer aktivt liv, när man inte kan röra sig, men det är faktiskt så det upplevs. Man är inte begränsad till att ligga i en säng utan kan både skifta position och komma upp från sängen. Med hjälp av snälla medmänniskor och bekväma positioneringskuddar har man större valfrihet i vardag och fest. 

 

image

 

Hjälp till rehabilitering

För den som har skadats i en olycka, kan det vara en lång fas av rehabilitering. Livet underlättas om man successivt kan göra mer och mer, eller i alla fall delta med hjälp av komforthjälpmedel, som rullstol och positioneringskuddar.

Det underlättar också för en personlig assistent att det finns bra metoder som fungerar i vardagen. Man kan ta med en rörelsehindrad person i många fler sammanhang på ett värdigt sätt.