amalo

Hur en Amalo luft-till-vatten-värmepump fungerar

Hur en Amalo luft-till-vatten-värmepump fungerar

editorial

En luft/vatten-värmepump för dina behov

En Amalo luft-till-vattenvärmepump använder luftens värme för att värma upp vatten i ditt hem. På vintern tar systemet ut värme från luften och överför den till ditt vatten, vilket ger ett varmt och behagligt hem. På sommaren är processen omvänd och Amalos luft/vatten-värmepump hjälper till att hålla ditt hem svalt och behagligt. Låt oss ta en närmare titt på hur detta fantastiska system fungerar.

image

Från svalt till varmt

Hur fungerar en Amalo luft/vatten-värmepump?
En Amalo-luft-till-vattenvärmepump använder luftens värme för att värma vatten till ditt hem. På vintern extraherar systemet värme från luften och överför den till ditt vatten, vilket ger ett varmt och bekvämt hem. På sommaren är processen omvänd och Amalos luft/vatten-värmepump hjälper till att hålla ditt hem svalt och bekvämt. Låt oss ta en närmare titt på hur detta fantastiska system fungerar.

På vintern hämtar Amalos system värme från utomhusluften och använder den för att värma upp vatten till ditt hem. Utomhusenheten innehåller en fläkt som suger in kall luft, som sedan leds över en serie spolarer som innehåller ett köldmedium. Köldmediet absorberar värmen från luften och får den att expandera. Det expanderade köldmediet passerar sedan genom en kompressor som ytterligare höjer dess temperatur. Det varma köldmediet leds sedan genom en annan uppsättning spolarer i inomhusenheten, där det värmer upp vatten för ditt hem.

På sommaren är processen omvänd och Amalosystemet hjälper till att hålla ditt hem svalt och behagligt. Utomhusenheten suger fortfarande in varm luft, men i stället för att leda den över spiraler som innehåller ett köldmedium, leds den över spiraler som innehåller kallt vatten från ditt hem. Det kalla vattnet absorberar värmen från luften och får den att expandera. Det expanderade kalla vattnet leds sedan genom en rad rör tillbaka in i ditt hem där det hjälper till att kyla ner inomhusluften.

Amalos luft/vatten-värmepump är ett mångsidigt och effektivt sätt att värma eller kyla ditt hem året runt. Genom att använda värmen från utomhus på vintern och vända processen på sommaren kan du njuta av ett bekvämt hem oavsett vad Moder Natur kastar i din väg!