geoteknisk undersökning

Undvik kostsamma skador på nybygget genom att göra geoteknisk undersökning innan byggstart

Undvik kostsamma skador på nybygget genom att göra geoteknisk undersökning innan byggstart

När det ska byggas nytt på en tomt så kan det många gånger finnas ett krav på att en geoteknisk undersökning ska genomföras innan man kan få bygglovet beviljat. Det gäller framförallt på tomter som inte tidigare varit bebyggda och syftet är att man ska få tillräcklig kunskap om marken för att kunna välja bästa möjliga husgrund samt ta reda på om det krävs markförstärkningar innan bygget startar. Även om marken känns stabil på ytan så kan det vara ett helt annat läge bara några centimeter ner.

Vad sker vid en geoteknisk undersökning?

Vid en geoteknisk undersökning samlas bland annat information gällande jordlager, jordegenskaper och grundvattenförhållanden in, detta sker i regel genom en provborrning. Informationen analyseras och sammanställs i en rapport där förslag på den bästa grundläggningslösningen finns med. Vilken husgrund som är bäst beror både på hur marken på tomten ser ut och även vad det är som ska byggas där. 

geoteknisk undersökning

Varför är en geoteknisk undersökning så viktig?

Utan en geoteknisk undersökning är det svårt att veta hur marken ser ut under ytan, vilket kan få kostsamma och vissa gånger även förödande konsekvenser. Bygger man till exempel på mjuk mark utan att först göra en markförstärkning så är det högst sannolikt att byggnadens tyngd gör att marken under kommer att röra på sig. Ojämna sättningar under huset kan leda till att golv börjar luta, väggarna får sprickor, dörrar och fönster kan bli svåra att öppna och stänga, ledningar kan gå av och så vidare. 

Anlita ett erfaret företag när det är dags för geoteknisk undersökning 

Det är helt enkelt klokt att göra en geoteknisk undersökning innan bygget sätter igång för att säkra en stabil grund till fastigheten. Geogrund är ett företag med lång erfarenhet av markundersökningar som hjälper både privatpersoner och företag att ta reda på nödvändig information om marken inför byggstart. De ger såklart även välgrundade förslag på bästa möjliga grundläggningslösning för varje enskilt byggprojekt. Läs mer om de tjänster Geogrund erbjuder på https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/.